News, Art and Ideas For Burma

May 11, 2008

SPDC’S TRICKS ON VOTING

Filed under: REFERENDUM — Nyo Gyi @ 3:15 pm
“စစ္အဆိုးရ၏ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိမ္နည္း၊ ညစ္နည္းမ်ား”

Photo (AFP)

(အထက္အဆင့္တြင္ အမ်ားသိၿပီးသည့္အတိုင္း နအဖ၏ လူစံုအကုန္ မဟုတ္တာလုပ္ၾကသည္။
အေျခခံအဆင့္တြင္ ျပဳလုပ္သူမ်ားမွာ ရယက၊ ေက်းရြာရယက၊ ႀကံဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္မ်ား)

ေမ (၁၀)ရက္မတိုင္မီ

၁။ အမွန္မျခစ္လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္ညာျဖစ္မည္ (ေထာင္သံုးႏွစ္က်သြားမည္ေတာင္ပါလိုက္ေသး) ဟု သိသိသာသာတစ္မ်ိဳး၊ မသိမသာတစ္မ်ိဳး ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။ (ရြာမ်ားတြင္ ပိုဆိုးသည္။)

၂။ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္လံေကာက္ခံသည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေတာင္ အမွန္ျခစ္၊ ျခစ္ေပးလိုက္ေသးသည္။ ၿပီးမွ စာအိတ္ထဲထည့္ သူတို႔ယူသြားသည္။ (ရြာမ်ားတြင္ ပိုဆိုးသည္။ တစ္ရြာလံုး ႀကိဳတင္မဲ အမွန္ျခစ္မ်ား ရယူသြားသည္မ်ားရွိသည္။)

၃။ အခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ရယက ဥကၠဌကိုယ္တိုင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္လိုက္လံၿပီး မဲထည့္ရမည့္ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ မဲထည့္မည့္ စာရင္းပါ လူမ်ား မဲရံုကို လာစရာမလိုေတာ့ေၾကာင္း။ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္တို႔က တာ၀န္ယူၿပီး မဲထည့္ေပးမည္ျ ဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုကာ အမွန္ျခစ္မ်ားကို အဓမၼရယူသြားသည္။

၄။ လူထုမွာ အေျခခံဥပေဒဆိုတာ ခ်ိဳ(ဂ်ိဳ)နဲ႔လားဟု ေမးရမလိုပင္ စိတ္လည္းမ၀င္စား၊ သေဘာလည္းမေပါက္၊ ေၾကာက္တာသာ သိၾကသည္။ ဒီၾကားထဲ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူေတြမွာ သနားကရုဏာကိစၥဘက္ ေရာက္ကုန္ၾကသည္။ ဒါကို နအဖ က အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဇြတ္အတင္း (လူမဆန္စြာ၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းခံ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ရက္စက္စြာေမ့ထားၿပီး) ဆႏၵခံယူပြဲကို ေမ(၁၀)ရက္မွာပင္ ျပဳလုပ္သြားသည္။

ေမ (၁၀)ရက္ေန႔

၁။ မဲရံုမ်ားတြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၊ ရိုးရိုးနအဖသတင္းေပးမ်ား၊ ရယက၊ ေက်းရြာရယက၊ ႀကံဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

၂။ မဲရံုအ၀တြင္ ႀကိဳတင္၍ YES အက်ၤီမ်ား၀တ္ၿပီးလမ္းသလားျပသည္။ အမွန္ျခစ္သာ ျခစ္ၾကဖို႔ ေပၚတင္ေလာေဆာ္သည္။ ေအာ္လန္ႀကီးႏွင့္ ေအာ္ၾကသည္ပင္ ရွိသည္။ မဲရံုထဲ ေရာက္သြားေတာ့လည္း အမွန္သာ ျခစ္ၾကဖို႔ မဲထည့္မည့္သူကို ဖိအားေပးေျပာဆိုၾကသည္။

၃။ မဲထည့္ရန္လာသူမ်ားအား မဲဲရံုထဲတြင္ ေရာက္ရွိေၾကာင္းလက္မွတ္သာ ထိုးခိုင္းၿပီး မဲထည့္ရန္လက္မွတ္မ်ားကို မေပးေတာ့ဘဲ ျပန္လႊတ္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

၄။ အခ်ိဳ႕မဲရံုထဲတြင္ မဲထည့္ရန္လာသူမ်ားကို ဆီးႀကိဳၿပီး မဲလက္မွတ္မ်ားရယူ၍ သူတို႔ဘာသာ အမွန္ျခစ္ ယူျခစ္ပစ္လိုက္ၾကၿပီး မဲပံုးထဲ ထည့္လိုက္ၾကသည္။
ျပည္သူမ်ားက ကိုယ္တိုင္ထည့္ခြင့္မရွိ။

၅။ မဲရံုပိတ္ၿပီး အမွန္ေတြ ဇြတ္ျခစ္ပစ္တာမ်ိဳးလည္း ၾကားရသည္။

၆။ မဲထည့္ရန္လာသူမ်ားကလည္း ဘာမွန္းမသိဘဲ အရိုးစြဲ အေၾကာက္တရား၀ါဒီမ်ားက အမ်ားစု ျဖစ္ရာ အမွန္ေတြသာ စြတ္ျခစ္ၾကသည္။
အလိုေတာ္ရိမ်ားကမူ အမွန္ျခစ္ျခစ္ၿပီး မဲစာရြက္ကိုပင္ မေခါက္ေတာ့ဘဲ မဲပံုးေဘးက အေစာင့္ကိုေတာင္ ေပၚတင္ျပသၿပီးမွ မဲပံုးထဲထည့္သည္။

၇။ ညေနမဲစာရင္းေရတြက္ၾကေတာ့လည္း ၁၀ ဦးစာရင္းတြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၊ ရိုးရိုးနအဖသတင္းေပးမ်ား၊ ရယက၊ ေက်းရြာရယက၊ ႀကံဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္မ်ား က အမ်ားစု ျဖစ္သည္။ ျပည္သူအစစ္မပါသေလာက္။

၈။ မဲေရတြက္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ၁၀ ဦးတြင္ ျပည္သူအစစ္မ်ားပါ၀င္ပါကလည္း ထိုျပည္သူအစစ္မ်ား ျပန္သြားေသာအခါက်မွ မဲမ်ားကို

အမွန္ျခစ္မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္လဲလွယ္လိုက္ၾကသည္လည္း ရွိသည္။

၉။ ညေန စာရင္းမ်ားခ်ဳပ္ေတာ့ YES က NO ကို မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ားသံုးၿပီး မဲရံုအမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရရွိသြားေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိပါသည္။

(သို႔ေသာ္ ဘာေတြဘယ္လိုပဲ မဟုတ္တမ္းတရားအတည္ျပဳျပဳ တစ္ရက္တည္းနဲ႔ေတာင္ ဖ်က္ႏိုင္ရင္ ကိစၥျပတ္ပါတယ္ဗ်ာ။ လူထုစိန္၀င္းေျပာသလို လူထုအားသာ အခရာေပါ့ဗ်ာ။)

Email ျဖင့္ သတင္းေပးပို႔သူ – ေမာင္မည္း

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: