News, Art and Ideas For Burma

November 28, 2008

Noble Persons Living in Jail

Filed under: OTHERS' WRITINGS, SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION — Nyo Gyi @ 11:35 am
“ေထာင္တြင္းေရာက္ သူေတာ္စင္မ်ား”
ယမထာ


(Image 1)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကမၻာေပၚတြင္ လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာ အကိုးအကြယ္ အဆည္းကပ္ခံ ေဂ်ဆက္ခရိုက္ ေခၚသခင္ေယရႈသည္ လူမသမာတို႔၏ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားခံရရံုသာမက ကားစင္တင္ သတ္ပစ္ျခင္းပင္ ခံခဲ့ရသည္ကို လူတိုင္း အသိပင္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ မိမိ၏ လူသားအားလံုး ေမတၱာထားေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယံုၾကည္ခ်က္ကို လံုးစမစြန္႔လႊတ္ဘဲ အသက္အေသခံျပခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ယခုကဲ့သို႔ ကမၻာေပၚရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဆည္းကပ္ကိုုးကြယ္ခံ ေနခဲ့ရျခင္း မဟုတ္တံုေလာ။


(Image 2)

ထို႔အတူ ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွာ ကိုးကြယ္သူေပါင္း ေျခာက္သန္းေက်ာ္ ျပန္႔ႏွံ႕ေနေသာ ဘဟာအီ ဘာသာကို စတင္ထူေထာင္သူ၊ မိမိကိုယ္ကို တံခါးေပါက္လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ (BAB) လို႔ ေၾကညာသူ ဆီရစ္အလီမိုဟာမက္ဆိုသူ ပါရွန္လူငယ္ေလးဟာဆိုရင္လည္း ေထာင္ထဲမွာပင္ ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အယူ၀ါဒရဲ႕ အဓိကက်မ္းျဖစ္တဲ့ KITAB-1 AGDAS က်မ္းကိုပင္ ေထာင္ထဲမွာ ေထာင္က် တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရးသားထုတ္ေ၀ ခဲ့ရပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း သူ႕ရဲ႕ေကာင္းျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထူေထာင္ႏိုင္ေစဖို႔၊ မတူကြဲျပားတာေတြကို စားပြဲ၀ိုင္းထိုင္ ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကပါဆိုေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေထာင္မွ လြတ္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္မွာ ယခုတိုင္ေအာင္ သူ႕ဘာသာအယူ၀ါဒကို လိုက္နာက်င့္သံုးသူမ်ား က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပား ျပန္႔ႏွံ႕ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

မွန္၏။ အမွန္တရားသည္ အမွန္တရားလိုလားသူ လူသားမ်ားရွိေနသေရြ႕ မည္သည့္ အခါမွ် မဆိတ္သံုး၊ ယခုအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ရံုပင္မက ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း၍ ေနေပၿပီ။


(Image 3)

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ေထာင္တြင္းေရာက္ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ လံုး၀ သိကၡာခ် လူ၀တ္မလဲၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သိကၡာမခ်၊ လူ၀တ္မလဲၾကျခင္းသည္ ႏွယ္ႏွယ္ရရ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သတၱိမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ သူေတာ္စင္ အရိယာတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ သတၱိဟု ကၽြႏု္ပ္ဆိုခ်င္ေပသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ ထိုအဆိုသည္ အခ်ီးႏွီး အရူးေခ်းပန္း ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေသာတာပတၱိ မဂ္ဥာဏ္အလင္းကို ရရွိၿပီးေသာ ပထမ အရိယ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေရွ႕မွ အေျမာက္ႀကီးႏွင့္ ခ်ိန္၍ ဘုရားကို ဘုရားမဟုတ္၊ တရားကို တရားမဟုတ္၊ သံဃာကို သံဃာမဟုတ္ ေျပာဆိုရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ညွင္းပမ္းေစကာမူ အသက္ကိုသာ အေသခံမည္ဟူေသာ ေသာတာပန္အဂၤါရပ္၌ ပါေပသည္။

ယခု ေထာင္တြင္း ညွင္းပမ္းခံ သံဃာမ်ားသည္ သိကၡာမခ်ဟုဆိုရာ၌ ထိုေသာတာပန္၏ ယံုၾကည္မႈ သတၱိမ်ိဳး ေပတည္း။

လင္းဦးအံ့။ ရဟန္းေတာ္မ်ား သိကၡာခ်ျခင္းသည္ ဘုရားကို စြန္႔ပါ၏ (၀ါ) ဘုရားကို ဘုရားမဟုတ္၊ တရားကို စြန္႔ပါ၏ (၀ါ) တရားကို တရားမဟုတ္၊ သံဃာကို စြန္႔ပါ၏ (၀ါ) သံဃာကို သံဃာမဟုတ္ဟု ေျပာဆိုမွ သိကၡာက်၏။ ထိုမွ ဂိဟီတိမံ စာေရထ (ငါ့ကို လူလို႔မွတ္ပါ)ဟု ေျပာမွ သိကၡာက်၏။

ယခု ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ အရွင္ဂမၻီရ၊ အရွင္ၠၠကကုႆရိယ၊ ဦးသုမန(ကဗ်ာဆရာ မင္းဆက္) စေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္၍ ရတနာသံုးပါးကို စြန္႔ခိုင္းသည္ကို (၀ါ) သိကၡာခ်ခိုင္းသည္ကို အသက္အေသခံ၍ မစြန္႔လႊတ္ျခင္း (၀ါ) သိကၡာမခ်ျခင္းသည္ ေသာတာပတၱိ မဂ္ဥာဏ္ရေသာ ပုဂၢိဳဟ္တို႔၏ အဂၤါရပ္သတၱိဟု ကၽြႏု္ပ္ ဆိုလိုေပသည္။

ထို႔ျပင္တ၀ တရားရံုး၌ စီရင္ခ်က္ခ်သည့္ အခ်ိန္၌ပင္ မိမိတို႔၏ သတၱ၀ါေတြအေပၚ၌ ေမတၱာထားႏိုင္ပံုကို “လူအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ” ဟု မင္းကြန္းတိပိဋက ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမတၱာပို႔ျဖင့္ ေမတၱာပြားမ်ားႏိုင္ၾကပံုကို ေတြ႕ရသည့္အခါ ထိုဆရာေတာ္သံဃာေတာ္တို႔၏ ခႏၱီပါရမီႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကို မေလးစားဘဲ မေနႏိုင္ျဖစ္ရေပသည္။

၄င္းစိတ္ဓာတ္မ်ားသည္ သာမန္ ပုထုဇဥ္တို႔တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ခဲစြာေသာ ဘုရားေလာင္းစေသာ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၌သာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းစိတ္ဓာတ္ဟု ကၽြႏု္ပ္ဆိုခ်င္ေပသည္။

၄င္းျပင္ ကံကံ၏အက်ိုဳးကို မမွိတ္မသုန္ယံုၾကည္ျခင္း၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ယံုၾကည္ျခင္းစေသာ အဂၤါရပ္မ်ား ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေသာတာပန္စေသာ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေနေပသည္။

ထိုထို အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ယခုအခါ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာ ရဟန္းသံဃာတို႔အား ေထာင္တြင္းေရာက္ သူေတာ္စင္အရိယာမ်ားဟု ကၽြႏု္ပ္ ဆိုလိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။


Image (4)

ထိုမွ်မက မိမိတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လံုး၀ မစြန္႔လႊတ္ဘဲ အႏွိပ္စက္၊ အညွင္းဆဲခံေနေသာ ထိုအရိယာတို႔သည္ ေဂ်ဆက္ခရိုက္စသူတို႔ကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားျဖင့္ သာသနာထြန္းေျပာင္ပါရဦးမည္မလြဲဟု ကၽြႏု္ပ္ေဟာကိန္းထုတ္၀ံ့ေပသည္။

သတၱ၀ါမ်ား က်န္းမာၾကပါေစ

ယမထာ

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: