News, Art and Ideas For Burma

June 6, 2009

Out of Responsibility in Burma (Myanmar)

အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား သတိအေနအထား
– ယမထာ –

ဗမာျပည္ရွိ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ယခုအခါ၌ သတိဝီရိယရွိၾကဖို႔ အလြန္အင္မတန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ ယေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ အေရးေပၚ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။-

အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္အိမ္မ်ား၌ သူခိုးသူ၀ွက္မ်ား မေဖာက္ထြင္းရန္မူ ပို၍ သတိထားေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း။-

ဥပေဒေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ယခုအခါ အိမ္မ်ားတြင္ သူခိုးသူ၀ွက္ေဖာက္ထြင္းခံရပါမူ ျပည္ပိုင္အစိုးရမင္းတို႔ႏွင့္ လားလားမွ်မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသည္ အျခားေဂါက္သီးရိုက္ျခင္း၊ မိမိတို႔ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ တန္ဖိုးႀကီးေသာ တိရစၦာန္မ်ားထားရွိႏိုင္ရန္ အဲယားကြန္းမ်ား စီစဥ္ရျခင္း၊ အရက္မူးေသာင္းၾကမ္းခဲ့ေသာ သားႀကီးၾသရသတို႔၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိတ္မေအးရျခင္း၊ စီးပြားေရး လည္ပင္းညွစ္ေနရေသာ သမီးႀကီးတို႔အတြက္ အဆက္အသြယ္မ်ား-ေခတ္သစ္ကၽြန္မ်ား ရွာေဖြေပးေနရျခင္း၊ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ ကားတန္းႀကီးမ်ားျဖင့္ အပမ္းေျဖ ခရီးထြက္ေနရျခင္း စေသာ အလုပ္မ်ားျဖင့္ မအားမလပ္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေနပါသျဖင့္ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျပည္ပိုင္ အစိုးရမင္းတို႔တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ လူအင္အား မေပးႏိုင္ျဖစ္ေနေပသည္။-

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အိမ္ေဂဟာကို မိမိတို႔ဘာသာ လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ မထိန္းသိမ္းႏိုင္သျဖင့္ ေဖာက္ထြင္း ခိုးယူခံရပါက ထိုျပစ္မႈကို ျပည္ပိုင္ အစိုးရမင္းတို႔ကို တိုင္တန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မတိုင္တန္းဘဲ ထိန္ခ်န္ထားေသာ္လည္း ထိုသတင္းေပါက္ၾကား၍ ျပည္ပိုင္အစိုးရမင္းတို႔ နားသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း တရားဥပေဒ ဓေလ့စီရင္ထံုးႏွင့္အညီ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူေသာ သူခုိးသူ၀ွက္တို႔ကို ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ မိမိအိမ္ကို မိမိ မကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒအရ အိမ္ရွင္ကိုပင္ သူခုိးလက္ခံမႈျဖင့္ အျပစ္ေပးစီရင္ႏိုင္ေၾကာင္း ပုဒ္မ (၂၂ – က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င၊ စ၊ ဆ၊ …..အ) ပုဒ္မလိုင္းခဲြမ်ားအရ ၂၀၀၉၊ ေမ (၂၈) နအဖ အထူးရာဇသတ္ႀကီးအရ သိရွိရသည္။-

စီရင္ထံုး ဥပမာကို ျပရေခ်ေသာ္-

၂၀၀၉- အထူးစီရင္ထံုးျဖစ္ေသာ ကလိန္ေစ့ ျငမ္းဆင္ နအဖ တရားခြင္မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အမႈတြင္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ မိမိအိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ
(၇)အရ စြဲဆိုေသာ အမႈတြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္
လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ား မျမင္ဟန္မ်က္ကြယ္ျပဳ-သြတ္သြင္းခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သားေရးသမီးေရးမ်ားျဖင့္ ရတက္မေအးရေအာင္ ဗ်ာမ်ားေနေသာ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားကို တယ္လီဖုန္း၊ အီးေမးလ္အဆက္အသြယ္မရွိေသာ္ျငား တယ္လီပသီနည္းကိုသံုး၍ အေၾကာင္းၾကားတိုင္တန္းခဲ့မႈ မရွိျခင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေႏွာက္ပ်က္ျခင္း ဥပေဒအရ သူခုိးလက္ခံမႈျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း သြတ္သြင္း၍ တရားစီရင္ေစ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။-

သို႔မို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပည္သူမ်ားသည္ သားေရးသမီးေရးမ်ားျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ဂ်ီးမ်ား
စိတ္အေနွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ၾကပါကုန္။ မိမိအိမ္ကို မိမိေစာင့္ေရွာက္ၾကပါကုန္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကလူျပဳသည္ကိုလည္း ႀကိတ္မွိတ္ခံၾကပါကုန္။ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္လာေသာ သူခိုးမ်ားကိုလည္း
ေအာင့္အီးသည္းခံၾကပါကုန္။ သည္းမခံႏိုင္ေသာ္ မိမိနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကပါကုန္။ ထိုသို႔မဟုတ္ ျပည္ပို္င္မင္းတို႔ကို အလုပ္ရႈပ္ရန္ တိုင္တန္းပါမူ သူခိုးလက္ခံမႈျဖင့္ ထပ္မံ တရားစြဲဆိုခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ၾကပါကုန္။ ဤကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဥပေဒေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ ႔မွ ေနာက္ဆံုးေတြ ႔ရွိ၊ သိၾကားရေသာ နအဖ၏ တရားစီရင္ေရးထူးပါတည္း။-

“ပိတ္မရတဲ့ တခါးေတြ ရွိေကာင္းမည္-

ဖြင့္မရတဲ့ တံခါးေတာ့ မရွိႏိုင္ေပဘူး”-

ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း၊ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းသည္ သူခိုးလက္ခံမႈဥပေဒေၾကာင္းျဖင့္ တရားစီရင္ခံရရန္
အသင့္အေနအထားျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းၾကပါကုန္။-

တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သင္တို႔ေခါင္းေပၚသို႔ နအဖ၏ မတရားဥပေဒအမိန္႔မ်ားသည္ ေျမၿပိဳသလို ၿပိဳက်လာလတံ့။ ေျမမၿမိဳႏိုင္ျဖစ္ေနေသာ နအဖကို ေမတၱာသုတ္ဒုတ္(တုတ္)ျဖင့္ ရိုက္ရံုႏွင့္မၿပီး လက္နက္မိုးႀကီး ရြာၿပီး ေတာထုတ္မွသာလွ်င္ မဟုတ္မဟတ္ေတြ အေတာသတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး ေရးသားလိုက္ရေပသည္။-

ယမထာ

AP; AFP/GETTY IMAGES

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: